Doležité informácie

Základné parametre LDPE,HDPE vriec:

 • prvý rozmer je šírka v mm
 • druhý rozmer je dĺžka v mm
 • tretí rozmer je hrúbka v mm alebo mikrón my, pričom prepočet je 1 mikrón = 0,001 mm

Nosnosť LDPE-Igelitových vriec

 • 0,03 mm / 30 my – 5 kg / určené na ľahší odpad
 • 0,035 mm / 35 my – 6-8 kg / určené na ľahší odpad
 • 0,04 mm / 40 my – 8-10 kg / určené na ľahší odpad
 • 0,05 mm / 50 my – 10–12 kg / určené na stredne ťažký odpad
 • 0,06 mm / 60 my – 12-14 kg / určené na stredne ťažký odpad
 • 0,08 mm / 80 my – 14-16 kg / určené na stredne ťažký odpad
 • 0,10 mm / 100 my – 20-22 kg / určené na ťažký odpad
 • 0,13 mm / 130 my – 25 kg / určené na ťažký odpad
 • 0,15 mm / 150 my – 25-28 kg / určené na extra ťažký odpad
 • 0,20 mm / 200 my – 40-50 kg / určené na extra ťažký odpad

Farebná šarža nie je konštantná t.z., že každá výrobná séria má svoju farbu resp. oďtieň farby.3. Pri farbe bielej a transparentnej, resp. čírej je možné podfarbenie.

Pri farbe bielej a transparentnej resp. čírej je možné podfarbenie.

Pri LDPE (igelit) udávame toleranciu základných parametrov:

 • šírka, dĺžka  do 2%
 • hrúbka : R-regranulat do 6%, 1A primar do 2%

Pri HDPE (mikrotén) udávame toleranciu základných parametrov:

 • šírka, dĺžka do 2%
 • hrúbka do 3%