Doležité informácie

1. Základné parametre LDPE,HDPE vriec:
  • prvý rozmer je šírka v mm
  • druhý rozmer je dĺžka v mm
  • tretí rozmer je hrúbka v mm alebo mikrón my, pričom prepočet je 1 mikrón = 0,001 mm
2. Farebná šarža nie je konštantná t.z., že každá výrobná séria má svoju farbu resp. oďtieň farby.3. Pri farbe bielej a transparentnej, resp. čírej je možné podfarbenie. 3. Pri farbe bielej a transparentnej resp. čírej je možné podfarbenie. 4. Pri LDPE (igelit) udávame toleranciu základných parametrov:
  • šírka, dĺžka  do 2%
  • hrúbka : R-regranulat do 6%, 1A primar do 2%
5. Pri HDPE (mikrotén) udávame toleranciu základných parametrov:
  • šírka, dĺžka do 2%
  • hrúbka do 3%